Maak je eigen Palmpasenstok

De palmpasenstok is iets typisch Nederlands, evenals de optocht of processie van kinderen met hun palmpasenstok.

Met Palmpasen – de laatste zondag van de Veertigdagentijd en het begin van de Goede Week – werd al sinds de middeleeuwen de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Er werd vaak een houten ezel met een beeld van Christus erop door de straten getrokken. Mensen op straat zwaaiden dan de optocht toe met palmtakken. Mogelijk is de palmpasenstok ontstaan in de schuilkerkenperiode tijdens de Reformatie.

Kruis

De palmpasenstok is in de vorm van een kruis, maar dan versierd. Het kruis van de palmpasenstok staat symbool voor het kruis, waaraan Jezus is gestorven.

Palmtakje

Het palmtakje doet ons denken aan de palmen, waarmee de mensen naar Jezus zwaaiden toen Hij Jeruzalem binnen kwam. Palmtakjes blijven heel lang groen en dat herinnert ons er aan, dat Jezus na zijn dood ook weer verrezen is; Hij was dood, maar kwam weer tot leven.

Sinaasappel (of mandarijn)

Deze lijkt op de zon; het licht van ons bestaan. Bij Hem kun je ook altijd weer opnieuw beginnen net zoals de zon, die elke dag opkomt. Jezus heeft ook gezegd: Ik ben het Licht van de wereld.

Rozijnen (30 stuks)

Op Witte Donderdag, tijdens het Laatste Avondmaal, ging Judas weg om Jezus te verraden. Hij kreeg van de hogepriesters 30 zilverlingen als betaling. De rozijntjes aan de palmpasenstok staan voor dat geld.

Chocolade eitjes

Die staan voor de lente, het nieuwe leven. Jezus is weer verrezen met Pasen.

Broodhaantje

De haan kraaide toen Petrus driemaal had gezegd dat hij Jezus niet kende. De haan van brood: het brood dat Jezus voor ons heeft gebroken, en waarmee Hij zichzelf gaf aan de mensen. De haan kondigt ook de nieuwe morgen aan. Daarmee verwijst het broodhaantje ook naar verrijzenis. De haan roept de mens wakker uit zijn slaap (de dood) om op te staan op weg naar het licht (Jezus Christus).

Ontbijtkoek

Jezus moest veel lijden aan het kruis en had veel pijn. De soldaten deden, om Hem nog meer te ergeren, een spons met azijn aan een stok en gaven dat aan Hem om te drinken. De ontbijtkoek symboliseert de spons.

Doppinda’s (12 stuks)

Jezus had 12 apostelen. Zij werden na de verrijzenis uitgezonden om de Blijde Boodschap van Jezus te verspreiden.

Stappenplan om je eigen palmpasenstok te maken

  1. Maak – samen met je papa of mama – een (houten) kruis voor je palmpasenstok.
  2. Versier je palmpasenstok met slingers, crêpepapier, enzovoort. Zelfgemaakte slingers zijn het mooist. Je kunt ook een (zelfgemaakte) tekening of kleurplaat aan de palmpasenstok vastmaken.
  3. Bevestig alle symbolische producten aan je palmpasenstok. Hang ze er stevig aan vast. Bovenop je stok hoort een broodhaantje. Die kun je kopen bij de bakker.
  4. Ga op zondagmorgen 2 april, Palmpasen, naar je parochiekerk en laat je palmpasenstok daar door de priester of diaken zegenen.
  5. Ga je palmpasenstok na de viering (met je ouders) bezorgen bij een ouder of ziek iemand. De diaken of priester kent vast en zeker iemand.

Bron: SamenKerk, magazine van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Foto: Foto RAR / collectie Bouwhuis

Icon download file
Download