Informatie voor parochies

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn.

Voor parochies biedt Vier.nu materiaal om de verschillende hoogfeesten ook op de eigen website, in het kerkblad, de nieuwsbrief en de social accounts onder de aandacht te brengen.

VIER tips voor de parochie:

  1. Download de materialen van Vier.nu per hoogfeest, die speciaal voor de parochies beschikbaar zijn, te weten artikeltjes en beeldmateriaal voor op de parochiewebsite, voor in het kerkblad en in de nieuwsbrief en de social media accounts van de parochies.
  2. Zorg dat uw vieringenrooster op uw website gemakkelijk te vinden is en overzichtelijk laat zien welke vieringen er gehouden worden.
  3. Zet op uw site ook een link naar Vier.nu voor meer inspiratie om thuis de hoogfeesten mee te vieren, met onder meer verhalen, knutselwerkjes en kleurplaten voor kinderen en nog veel meer.
  4. Wees een gastvrije parochie door kerkgangers welkom te heten aan het begin van de viering en organiseer in het verlengde daarvan bijvoorbeeld een Alphacursus.

Download campagne­materiaal van de volgende feesten: