Videoserie ‘Hoop’: Sacramentsdag

In een videoreeks op katholiekleven.nl en vier.nu gaan de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar en zoomen in op de hoogfeesten. In een nieuwe aflevering vertelt mgr. De Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, over Sacramentsdag.

Het hoogfeest Sacramentsdag stelt de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal. In Nederland wordt het gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Dit jaar was dat op 2 juni. De hulpbisschop vertelt over het ontstaan van het hoogfeest en wat het voor hem persoonlijk betekent om in de eucharistieviering de communie te ontvangen.

‘De aanwezigheid van Jezus in de eucharistie is de kern van het sacramentsfeest. Wij geloven als christenen dat wie het lichaam van Christus nuttigt en zijn bloed drinkt, eeuwig leven ontvangt. Dat is omdat we op Jezus gaan lijken. We vormen met Hem een lichaam. Niet alleen persoonlijk worden we steeds meer gelijkend op Hem en één met Hem, maar ook als kerkgemeenschap worden we steeds meer één met Hem’, zegt de bisschop. De eucharistie kan ‘mensen van binnenuit veranderen in een beter mens, in een heilig mens, in een mens die eeuwig mag leven.’

De hulpbisschop vertelt over het ontstaan van het hoogfeest en over wat het voor hem persoonlijk betekent om in de eucharistieviering de communie te ontvangen.

Alle video’s sluiten aan bij het Jubeljaar 2025, dat als thema heeft ‘Pelgrims van Hoop’.

Kijk hier voor meer informatie over het Jubeljaar2025.nl

In elke video van de serie steekt de betreffende bisschop de ‘Pelgrims van hoop-kaars’ aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het Jubeljaar 2025 afgebeeld: Pelgrims van Hoop.

Icon download file
Download