‘De kerststal laat ons de tedere liefde van God zien’

De kerststal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.”

Dit schrijft paus Franciscus in een apostolische brief die op 1 december 2019 verscheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was die dag op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal.

De heilige Franciscus kwam in Greccio, toen en ook nu een klein stadje, waarschijnlijk nadat hij in november 1223 Rome had bezocht. Franciscus wilde de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem levendig in herinnering brengen. Een van de inwoners van Greccio ging aan de slag met zijn aanwijzingen en op 25 december vierden de franciscanen samen met mensen uit Greccio de eucharistie bij die eerste kerststal.

De paus noemt het opbouwen van de kerststal “een vreugdevolle traditie” en een rijke volksvroomheid. Met zijn brief wil de paus de traditie van de kerststal stimuleren niet alleen in de families, maar ook het gebruik van de kerststallen die op scholen een plek krijgen, op het werk, in ziekenhuizen, gevangenissen en op de pleinen van steden en dorpen.

Het eenvoudige idee van de heilige Franciscus is “een groot werk van evangelisatie”, schrijft de paus. Al eeuwenlang raakt de kerststal de harten van de mensen. “Allereerst omdat de kerststal ons de tedere liefde van God laat zien,” schrijft de paus. “In Jezus heeft de Vader ons een broer gegeven, die naar ons op zoek gaat als we verward zijn of verloren lopen, en een loyale vriend aan onze zijde. God de Vader gaf ons zijn Zoon die ons vergeeft en bevrijdt van onze zonden.”

“De kerststal roept op tot navolging van Jezus op zijn weg van nederigheid, armoede en zelfverloochening.”

Door het opzetten van de kerststal kunnen we ons het tafereel van Bethlehem beter voorstellen. De geboorte van Jezus in de stal nodigt uit “de armoede te ‘voelen’ en ‘aan te raken’ die Gods Zoon op zich nam door mens te worden. Het roept op tot navolging van Jezus op die weg van nederigheid, armoede en zelfverloochening, die van de kribbe naar het kruis leidt. Het vraagt van ons om Hem te ontmoeten en Hem te dienen door barmhartig te zijn naar onze broeders en zusters in nood (cf Matteüs 25, 31-46).”

De paus loopt in zijn brief de figuren en onderdelen van de kerststal na. En hij sluit zijn brief af met een oproep om het geloof door te geven. “De kerststal herinnert ons aan de tijd toen we zelf kind waren […] en doet ons beseffen welk kostbare geschenk we hebben ontvangen van degenen die ons het geloof hebben doorgegeven. En dit herinnert ons aan onze opdracht om die zelfde ervaring te delen met onze kinderen en kleinkinderen.”

Foto: kerststal in Greccio (Wim Koopman).
Bericht via
www.katholiekleven.nl

Icon download file
Download