Gebeden voor de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren

In het kader van het Jaar van Gebed (2024) biedt de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) een aantal gebeden en bezinningsteksten aan voor de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zogeheten Cenakeltijd.

De gebeden en teksten zijn in één uitgave verzameld vanuit de verschillende religieuze tradities en ook geschikt om voorbereidingen op het Jubeljaar 2025 ‘kleur’ te geven. De uitgave sluit namelijk aan bij het thema van het Heilig Jaar: ‘Pelgrims van Hoop’.

Cenakeltijd: tussen Hemelvaart en Pinksteren

De serie met gebedsintenties zijn in eerste instantie bedoeld voor de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze tien dagen heten de Cenakeltijd. Daarmee wordt verwezen naar de tijd dat de leerlingen van Jezus definitief afscheid van Hem hebben genomen tot aan de uitstorting van de Heilige Geest. In die dagen verbleven de leerlingen in de “bovenzaal” (Hand.1,13), het Cenakel, waar ook het Laatste Avondmaal plaats had gevonden. Die tien dagen in het Cenakel waren een tijd van wachten op de Heilige Geest, die Jezus beloofd had.

Per dag gedurende de Cenakeltijd biedt de KNR-bundel een citaat uit de encycliek Spe Salvi van paus Benedictus XVI uit 2008 en enkele gebeden en bezinnende teksten die passen bij het thema Pelgrims van Hoop.

Download hier de Gebeden van Hemelvaart tot Pinksteren:

Icon download file
Download