Videoserie ‘Hoop’: Pinksteren

In een videoreeks op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken?

De video’s sluiten aan bij het Jubeljaar 2025, dat als thema heeft ‘Pelgrims van Hoop’.

In deze aflevering vertelt bisschop Hoogenboom (hulpbisschop aartsbisdom Utrecht) over Pinksteren.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. ‘In de prachtige hymne Veni sancte spiritus, (Kom Heilige Geest) staat onder meer: de Geest die het verkilde hart verwarmt en de Geest die leidt wie zelf de weg niet vond. Bij de kennismaking met vormelingen vertel ik over de kilte die in onze samenleving is en die er ook in je persoonlijk leven kan zijn. De momenten van treurnis, van verlies van dierbaren. En dat de Heilige Geest daar werkt waar het verkilde hart weer verwarmd wordt, waar mensen worden getroost en weer moed krijgen.’

Hoe kan het hoogfeest van Pinksteren ons tot hoopvolle mensen maken? ‘De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd, verwijzend naar het feit dat Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als wij bidden tot de Heilige Geest, dan bidden wij dat wij op die weg die Jezus Christus is, voortgang maken. Dat we ook op die weg blijven, dat we geen dwaalwegen inslaan. En in die zin is de Heilige Geest ook op onze levensweg een metgezel die ons op het spoor houdt en die ons ook aanspoort om in de voetsporen van de Heer te treden door daden van geloof, van hoop en van liefde.’

Lees ook: Nieuwevideoreeks: Pelgrims van hoop - Op weg met het kerkelijk jaar

Kijk hier voor de Nederlandse website over het Jubeljaar2025.nl

Kijk hier voor de Internationale website Jubeljaar 2025

In elke video van de serie steekt de betreffende bisschop de ‘Pelgrims van hoop-kaars’ aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het Jubeljaar 2025 afgebeeld: Pelgrims van Hoop.

Icon download file
Download