Vieringen met Hemelvaart

Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgevaren naar de Hemel. Dit wordt herdacht tijdens de eucharistieviering van het Hoogfeest van Hemelvaart.

Hoogfeest van Hemelvaart

Tijdens de eucharistieviering van het Hoogfeest van Hemelvaart staat vooral de grote vreugde centraal over de opvaring van Christus naar de goddelijke werkelijkheid. De Hemelvaart van de gestorven en verrezen Christus geeft de hoop dat ook gelovigen na hun dood ooit zullen worden opgenomen in de hemelse werkelijkheid. Sint Paulus zegt immers in zijn brief aan de Efeziërs dat de Kerk het Lichaam van Christus is. De gelovigen zijn de ledematen en Christus is het Hoofd van de Kerk. Met Christus is een deel van de Kerk ten hemel opgevaren, waardoor ook de rest van de Kerk ‘verheven’ is.

Dit wordt mooi samengevat in het openingsgebed dat de priester uitspreekt in de eucharistieviering van het Hoogfeest van Hemelvaart: ‘Almachtige God, laat ons juichen en blij zijn, vol dankbaarheid, omdat de Hemelvaart van Christus, uw Zoon, ook onze verheffing is. Zijn glorie bij U is onze hoop, want wij vormen één lichaam met Hem die ons hoofd is: Jezus Christus onze Heer.’

Icon download file
Download