Tradities met Allerheiligen en Allerzielen.

Een aantal tradities rond Allerheiligen en Allerzielen uitgelegd.

Kerkhoven

Op of rond 2 november trekken veel gelovigen naar kerkhoven om daar hun gestorven geliefden te gedenken. Graven worden speciaal voor deze dag schoongemaakt en aangekleed met bloemen en planten. De kortere dagen, kilte en vallende bladeren van de herfst passen voor veel katholieken goed bij het nadenken over dood, verlies en rouw.

Aflaten

In vroegere tijden was de viering van Allerzielen verbonden met het verwerven van aflaten. Een aflaat is een kerkelijke gunst waarmee tijdelijke straffen van dierbaren in het vagevuur verminderd of tenietgedaan kunnen worden. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig gelovigen die zich op Allerzielen met aflaten bezighouden.

Allerheiligenmarkt in Winschoten

In Winschoten wordt al ruim tweehonderd jaar rond de feestdag van de heiligen een Allerheiligenmarkt gehouden. De eerste editie vond vermoedelijk plaats in 1817, en vanaf 1835 kreeg de markt meer betekenis. De markt, vaak ook Adrillen genoemd, trekt jaarlijks ruim dertigduizend bezoekers uit (Oost-)Groningen en Duitsland.

Halloween

In de Middeleeuwen was men in de Angelsaksische gebieden gewend om zich rond Allerheiligen in verbinding met de doden te stellen, naar oud heidens gebruik. Halloween (All Hallows Eve, vooravond van Allerheiligen) zou daaruit voortgekomen zijn. De Allerheiligen-festiviteiten, die al op de avond van 31 oktober plaatsvonden, werden soms namelijk gekenmerkt door macabere dodenrituelen. Nederland maakte pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw kennis met Halloween. Veel gelovigen en christelijke groepen in Nederland hebben een afkeer van Halloween, vanwege de vermeende heidense wortels ervan.

Icon download file
Download