Vieringen met Allerheiligen & Allerzielen

Met Allerheiligen herdenkt en eert de Kerk alle heiligen. Met Allerzielen, een dag later, bidt de kerk voor alle overledenen die nog niet opgenomen zijn in de hemel.

Allerheiligenmis

Met het Hoogfeest van Allerheiligen worden in één viering alle bekende en onbekende heiligen geëerd. Heiligen zijn alle mensen die na hun leven op aarde in de hemel bij God zijn. De Katholieke Kerk vindt het belangrijk deze heiligen te eren, omdat zij als het ware een venster zijn op de Heiligheid van God. Tijdens de kerkelijke viering van Allerheiligen komt het thema ‘het einde der tijden’ aan bod. Het leven van de heiligen die in de hemel zijn, wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

Een belangrijk onderdeel van de viering is het Getijdengebed, waarin met Allerheiligen de hymne Christus redemptor omnium wordt gezongen. In de hymne wordt de Heilige Maagd Maria op de eerste plaats gezet van alle heiligen, gevolgd door de Engelen, dan de Profeten van het Oude Verbond, de Apostelen, de Martelaren, de Belijders, de Maagden, de Monniken en tenslotte alle heiligen die deelgenoten van Christus worden genoemd.

Allerzielenmis

In de viering met Allerzielen, een dag later, wordt de ‘Getijden voor de Overledenen’ gebeden. De gezangen, psalmen, lezingen en voorbeden staan in het teken van de menselijke sterfelijkheid en Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. De openingstekst van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis: Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Oftewel: 'Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten'. Hiermee bepleiten gelovigen een plekje in het hiernamaals voor hun dierbaren.

Icon download file
Download